Over Projazz

ProJazz is opgericht in de zomer van 2011 en is in de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot dé jazz organisatie voor hedendaagse jazz in Den Haag. Er wordt intensief samengewerkt met een groot aantal podia en festivals in de stad. De kernpodia van ProJazz zijn: PAARD/Paardcafé, Amare/Nieuwe Kerk, In het Koorenhuis, de Haagse Cultuurankers en Musicon.

De programmering is gevarieerd, avontuurlijk en actueel. Naast lokaal en nationaal aanbod neemt de internationale programmering een steeds groter aandeel in binnen het concertaanbod van ProJazz. Buiten de gevestigde namen biedt ProJazz ook een podium aan jong talent.

ProJazz is sinds 2013 organisator van Cutting Edge Jazzfestival, waarin verbinding wordt gezocht met andere kunstvormen zoals beeld en spoken word.

Naast eigen programmering zet ProJazz zich samen met haar kernpartners in voor een gezond en levendig jazzklimaat in de stad. Hieruit is het Haagse Jazzplatform Jazz070 ontstaan.

About Projazz

ProJazz is founded in the summer of 2011 and has grown into the organisation of jazz for the contemporary jazz in The Hague since the last 10 years. There is intensive coorparation with a large number of stages and festivals in the city. The most important (core) stages of ProJazz are: PAARD/Paardcafé, Amare/Nieuwe Kerk, In the Koorenhuis, the Haagse Cultuurankers and Musicon.
The programming is varied, adventurous and current. Alongside the local and national offer there is an international program for an increasingly large share within the range of concerts of ProJazz. Beyond the established names ProJazz offers a stage to young talent. Since 2013 ProJazz organizes Cutting Edge JazzFestival, in which one is searching for a close connection to other forms of art, like visualising and spoken word. In addition to own programming ProJazz creates, together with her core partners, a healthy and lively jazzclimate in the city.

Partners