Beleid en organisatie

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Rodney Goins (voorzitter)
  • Jeannine Molier (penningmeester/vice voorzitter)
  • Vacature (secretaris)
  • Fred van de Water (algemeen lid)

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.
Voor het beloningsbeleid van de betaalde medewerkers (ZZP) wordt de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals als referentie gehanteerd.

Bestuursinformatie