Beleid en organisatie

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Ernst Detering (voorzitter)
  • Leontine van Vlerken (penningmeester/vice voorzitter)
  • Freek Jenner (secretaris)
  • Mischa Andriessen (lid)
  • Vanessa Monfils (lid)

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.
Voor het beloningsbeleid van de betaalde medewerkers (ZZP) wordt de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals als referentie gehanteerd.

Bestuursinformatie