Kunstenplan 2021-2024

De onafhankelijke Adviescommissie is op 24 april gekomen met haar advies. Hierin staat welke instellingen volgens haar wel en niet een meerderjarige subsidie moeten krijgen. Tot onze grote vreugde heeft ProJazz een positief advies gekregen.
De gemeenteraad moet hier vervolgens nog wel in het komend najaar een besluit over nemen.